KsiezaPedofile.Info

 
Główna Małoletni Rodzice O Nas Kontakt
STRONA GŁÓWNA
TO NIE TWOJA WINA
JAK SIĘ ZACHOWAĆ
NIE IDŹ DO KOŚCIOŁA
POLSKIE PRAWO
KARTA PRAW OFIARY
DOKUMENTY
AUDIO/VIDEO
FORUM DYSKUSYJNE
BANNER
SPRAWA ZAKROCZYMSKA

Jeśli byłeś wykorzystany seksualnie przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

Jeśli posiadasz informacje o seksualnym wykorzystywaniu przez księdza lub innego pracownika kościoła kliknij po więcej informacji

 

 

Jak się zachować jeśli Ksiądz w Twojej Parafii

oskarżony zostanie o popełnienie przestępstwa

wykorzystania seksualnego

 

Zachowaj zdrowy rozsądek. Bądź otwarty i bez uprzedzeń do tego co zaistniało

Jest jak najbardziej normalnym zachowaniem każdego chyba człowieka że kiedy usłyszy o czymś czego by nie chciał słyszeć, natychmiast zaprzecza albo przynajmniej stara się wytłumaczyć czy pomniejszyć zaistniałe fakty. Z dotychczasowych wydarzeń seksualnego wykorzystywania przez księży, księży biskupów czy innych pracowników kościoła wynika, że ponad 98% okazało się prawdziwymi.
Nie mniej jednak, do każdego przypadku powinno podchodzić się indywidualnie i bez uprzedzeń do oskarżającego jak i oskarżonego. Jest to podejście nie tylko ludzkie , ale i chrześcijańskie.

Nie pozwól sie ponieść emocjom

Kiedy okaże się, że ksiądz w twojej parafii oskarżony jest o wykorzystywanie seksualne, jako obywatel, członek parafii czy po prostu uczciwy człowiek, możesz poczuć się dotknięty, zdradzony tak jak by to chodziło o kogoś z twojej bliskiej rodziny. Możesz poczuć się zawiedziony, bo przecież to osoba, której niezmiernie ufałeś. Czy po prostu zły, bo przecież to nie do uwierzenia co się wydarzyło. Pamiętaj, że wszystko to jest normalne w zachowaniu ludzkim. Czas ujawni fakty a ty pozostań otwarty na ich akceptację..

molestowanie Małoletnich nie jest wcale tak mało znane

Nie chce się wierzyć, ale statystyki mówią, że jedna na cztery dziewczynki i jeden na dziewięciu chłopców są molestowani w swoim życiu.

Nie powtarzaj plotek o ofiErze... typu, kim on czy ona jest... itp.

Ofiary seksualnego wykorzystywania, molestowane czy zgwałcone przeżyły wystarczająco wiele i zasługują na spokój, co pomoże im w zapomnieniu dramatu, jaki przeżyły. Obgadywanie czy spekulowanie na temat tego, co zaistniało spowoduje, że inne ofiary przestępstw (nie tylko popełnionych przez księży) nie zdobędą się na ujawnienie.

Jeśli znasz ofiarę, nie ujawniaj danych osobowych

Istnieje wiele powodów, dla których ofiara seksualnego wykorzystania nie chce się ujawnić. W większości przypadków powodem do zachowywania tajemnicy jest troska o starych czy cierpiących rodziców, którym to ofiara nie chce wyrządzić jeszcze większego bólu, czy dzieci, które nie są przygotowane na przyjęcie tego typu informacji. W obu przypadkach ujawnienie faktów. seksualnego wykorzystania może wywołać szok psychiczny i nieobliczalne w skutkach reakcje. Pozostaw, więc decyzję ujawnienia, samej ofierze. Ujawniając ofiary przeżycia seksualnego do innych, przyczynisz się do spowodowania więcej niepotrzebnego cierpienia a to nie jest ani człowiecze ani chrześcijańskie.

Problem z przystosowaniem się do "normalnego" sposobu życia 

Popadanie w narkomanię, alkoholizm, agresywność, niemożność trwania w jednym związku, czasami przeszłość kryminalna to tylko kilka z wielu przykładów, jakie charakteryzują ofiary seksualnego wykorzystania. Nie staraj się, więc podważać prawdomówność ofiary a postaraj się zrozumieć powody, jakie doprowadziły ofiarę do obecnego stanu. Kiedy widzimy ofiarę wypadku samochodowego, współczujemy, staramy się pomóc bez względu na to do jakiej grupy społecznej należy ... Dlaczego? Dlatego, że widzimy obrażenia, cierpienie ofiary. Z ofiarami seksualnego wykorzystywania powinniśmy postępować podobnie, bo chociaż nie widzimy zadanych im ran, one są, one istnieją i dadzą o sobie znać podobnie jak obrażenia wypadkowe wewnętrzne. Dlaczego więc pomagającego ofierze wypadku mamy wyróżnić jako "przykładowego obywatela" a pomagającego ofiarom księży pedofilów traktować tak jak by zdradzał parafię, kościół czy chrześcijaństwo? To on, oskarżony ksiądz chce żebyś ty parafianin tak właśnie reagował, bo stwarza to większe szanse na jego przetrwanie. To on, oskarżony ksiądz obawiając się konsekwencji swoich podłych czynów próbuje rozpaczliwie tłumaczyć zaistniałą sytuację "atakami na kościół czy Chrystusa" wiedząc doskonale, że chodzi tu po prostu o ujawnienie prawdy i ukaranie winnych.

Nie pozwól a by fakty seksualnego wykorzystania poszły w zapomnienie

Kiedy słyszymy o jakimś ważnym wydarzeniu zazwyczaj pytamy kiedy to miało miejsce. Jeśli coś wydarzyło się dawno temu podchodzimy do danego wydarzenia z jeszcze większą rezerwą lub podejrzewamy, że coś musi być nie tak, skoro nie słyszeliśmy o tym wcześniej. Jest to chyba jak najbardziej normalna reakcja ludzka. Postaraj się jednak zrozumieć, że ofiary seksualnego wykorzystywania mają poważne powody do ukrywania tego, co doświadczyły, czasami przez dziesiątki lat. Częstym powodem jest niedojrzałość psychiczna, lęk przed reakcja rodziny, ludzi, których kochają, władz kościoła, organizacji i innych. Czasami ofiary seksualnego wykorzystywania ujawniają się dopiero po śmierci osoby, która wyrządziła im krzywdę albo po przeniesieniu tej osoby do innej parafii. Bywają tez przypadki, kiedy władze kościelne pozbawiają oskarżonego prawa wykonywania pracy w danej parafii, składając przyrzeczenie ofiarom, że osoba ta już nigdy nie będzie pracowała z młodocianymi, co powoduje milczenie ofiary, ale kiedy ofiara przekona się, że została oszukana, postanawia ujawnić zaistniałe fakty. Bywają też przypadki, kiedy ofiara wzburzona doniesieniami o wyrządzaniu krzywdy innym, postanawia ujawnić fakty swoich doświadczeń. Bardzo wysoki procent ofiar seksualnego wykorzystania, było nieświadomych tego, że były wykorzystywane jak i tego, że popełnione zostało przestępstwo. Tak, więc jeśli jesteś sprawiedliwym człowiekiem, dobrym obywatelem i chrześcijaninem, postaraj się przekazać swoim braciom parafianom prawdę o tych co cierpią tylko dlatego że obdarzyli zaufaniem człowieka który okazał się tego zaufania niegodny.

Pytaj swoich członków rodziny i przyjaciół

Bardzo często osoba seksualnego wykorzystania ukrywa swoje "przykre doświadczenia”, bo nikt w rodzinie nie stworzy potrzebnych warunków do ujawnienia prawdy. Jako ojciec, matka czy opiekun masz obowiązek do takiego prowadzenia rodzinnych rozmów, aby te warunki stworzyć. Temat seksualnego wykorzystywania jest nieprzyjemnym tematem, musi mieć jednak miejsce w twojej rodzinie, jeśli kochasz swoje dzieci. Pamiętaj żeby nie wykluczać nigdy nikogo z kręgu osób, które mogłyby dopuści się tego typu przestępstwa. Podkreślaj w rozmowach z dziećmi, że nie ma człowieka ponad prawo. Jeśli spytają czy ksiądz może zrobić coś złego... Odpowiedz, że nie tylko ksiądz, ale i papież, bo są to tylko i wyłącznie ludzie. Pamiętaj o tym, że duży procent ofiar seksualnego wykorzystania, nie mogąc poradzić sobie z tym, czego doświadczyły, popełnia samobójstwo. Dlatego też tekście "O Nas" piszę między innymi, "przetrwałem, choć było ciężko, ale czy inni też?.

Skontaktuj się z byłymi parafianami

Byli parafianie którzy wyprowadzili się do innych miejscowości mogą być niezastąpionym źródłem informacji, udowadniającej winę lub niewinność oskarżonego księdza. Skontaktuj się z nimi jak i z ofiarami czy bliską rodziną ofiar, które zmieniły prawdopodobnie miejsce zamieszkania ze względu na niemożliwość zapomnienia doświadczenia seksualnego wykorzystania.

 

Powiadom policję i pRokuraturę

Seksualne wykorzystywanie jest przestępstwem. A obywatelskim obowiązkiem powiadomienie Policję i Prokuraturę. Nawet, jeśli nie posiadasz dowodów a słyszałeś od kogoś, że takie fakty miały czy mają miejsce. Twoje powiadomienie może spowodować ujęcie przestępcy seksualnego wykorzystywania młodocianych albo spowodowanie udowodnienia jego niewinności. Nie do ciebie należy prowadzenie dochodzenia. Pamiętaj, że Policja i Prokurator to specjaliści w tych sprawach nie Ty. Oni są od uznania czy oskarżenie jest prawdziwe czy też nie. Do Ciebie natomiast należy domaganie się sprawiedliwości i ochrona pokrzywdzonych, co jest także obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Nie pozwól innym parafianom, prześladować oskarżającego

Pamiętaj, że seksualna deprawacja małoletniego może mieć straszliwy w skutkach efekt na jego dalsze życie. Jako chrześcijanin chcesz pomóc tym, co padli ofiarą przestępstwa i ulżyć im w cierpieniu jak tylko najszybciej jest to możliwe. Niepotrzebne komentowanie, oskarżanie czy powtarzanie zbędnych słów na temat oskarżających, nie może przynieść im ulgi a tylko większe cierpienie. Okaż im współczucie albo nie zabieraj głosu. Wstrzymaj się od przykrych dla ofiar komentarzy, bo to nie pomoże sprawie w szczególności ofiarom. A przecież jako chrześcijaninowi powinno Ci zależeć na ujawnieniu prawdy. Poucz swoich braci parafian, że "opluwanie" ofiar to nie po chrześcijańsku a niewinność oskarżonego księdza można udowodnić bez ponownego wiktomizowania ofiar wydarzeń.

Wspieraj Swojego księdza  prywatnie

Odpowiednią drogą do wspierania oskarżonego o seksualne wykorzystanie księdza jest np. rozmowa telefoniczna, wizyta, list, prezent i modlitwa.
Publiczne "pokazywanie się" czy obrona oskarżonego księdza jest absolutnie nie na miejscu i może spowodować nie ujawnianie się innych ofiar. Szczególnie, jeśli jesteś osobą znaczącą w parafii nie udzielaj publicznego poparcia dla oskarżonego księdza, bo słuchają ciebie również małoletni a oni to właśnie powinni być zachęcani przez ciebie do ujawnienia przestępstwa i być przekonani o gwarancji pomocy ofiarom. Jeśli dzieci i młodzież będzie widziała cię publicznie broniącego oskarżonego księdza, staniesz się współwinnym ich cierpieniu które być może doświadczają. A jeśli ich bezradność doprowadzi do samobójstwa to ty będziesz winnym tego w takiej samej mierze, co przestępca.

Niech Cię nie zwiedzie jego wygląd

Ujawnienie seksualnego wykorzystywania przez księdza jest nie tylko wielkim dramatem dla ofiary. Nie ulega wątpliwości, że jest to również dramat dla oskarżonego księdza i jego bliskich. Sprawia też wielki niepokój w gronie jego zwierzchników. Nie daj się jednak zwieść jego załamanym wyrazem twarzy czy ogólnym przygnębieniem. Pomyśl o tym, że gdzieś tam jest więcej jego ofiar. Pomyśl o tym, że robił to z premedytacją. I robiłby w dalszym ciągu gdyby sprawa się nie wydała. Pomyśl o tym, że może w twojej rodzinie jest również milcząca, jego ofiara. Pomyśl o młodych niewinnych istotach, które być może nie mogąc sobie poradzić z następstwami seksualnej deprawacji... odebrały sobie życie. A on ksiądz... dalej tak jakby nic się nie wydarzyło, odprawiał mszę świętą, ganił wiernych za grzeszne życie a sam w grzechu przyjmował ciało i krew tego którego powinien naśladować.

Spróbuj wczuć się  w położenie ofiary

Jest bardzo łatwo stanąć po stronie księdza. Większość z nas spotkało w swoim życiu wielu wspaniałych księży. Z pewnością stosunkowo niewiele osób czytających ten tekst spotkało w swoim życiu księży, którzy próbowali wykorzystać ich seksualnie. Dlatego też nie każdy może przyjąć do swojej świadomości, że coś takiego jak seksualne wykorzystanie przez księdza (szczególnie tego, którego oni poznali) mogłoby się w ogóle wydarzyć.
Odpowiednim przykładem, chociaż w innej kategorii jest tu skandal współpracy biskupa ze Służbą Bezpieczeństwa i Wywiadem. Co za wspaniały człowiek... powiadano. Uczciwy i mocno wierzący... mówili inni. Chcę widzieć miny tych, których spowiadał. Wyznawali mu wszystko, co czynili, nie wiedząc o tym, z kim współpracował. A co z ciałem i krwią Chrystusa, którą przez dziesiątki lat codziennie przyjmował w grzechu... czyżby biskup nie wierzył w to czego nauczał i tym samym w Boga? Wprost nie do wiary, prawda?
Proszę, pomyśl, o tym wszystkim, zanim staniesz w nieugiętej obronie oskarżonego księdza, czy innego pracownika kościoła.

Wykorzystaj czas oskarżenia księdza w Twojej Parafii

Zamiast brania udziału w organizowanych przez kościół zgromadzeniach mających na celu przekonanie parafian o niewinności księdza, poświęć czas na rodzinne dyskusje dotyczące np. "odpowiedniego dotyku". Ucz swoje dzieci czy wnuki, które części ich ciała nie powinny być dotykane przez nikogo, nawet przez księdza. Ucz je jak mają się zachować, jeśli ktoś próbuje dotykać tych "nietykalnych" części ciała. Upewnij się czy rozróżniają tzw. "zły dotyk" od dobrego. Być może, te wydaje się proste rozmowy zabezpieczą je przed tragedią życiową, jaką jest doświadczenie małoletniego z księdzem pedofilem.

Miej na uwadze wybór jak może cię czekać

Z jednej strony uczucie, jakie Cię może ogarnąć w związku z oskarżeniem "twojego" księdza o straszne przestępstwo. Przestępstwo seksualnego wykorzystania małoletnich ministrantów czy inne dzieci. Czujesz, że to, co się wydarzyło burzy cały twój stosunek do księży i może nawet wiary. Najłatwiej byłoby, więc stanąć po stronie księdza, przegonić tych, co go oskarżają, czyli nie dopuszczać możliwości ujawnienia prawdy.
Z drugiej zaś strony małoletni ministrant. Jeśli doświadczenie seksualne z oskarżonym księdzem było Jego pierwszym doświadczeniem i odbyły się wiele razy to prawdopodobnie "dzieciak jest skończony". Jeśli zaznał już jakiegoś doświadczenia seksualnego z dziewczyną to może jeszcze z tego się "wylizać". Problem polega na tym, że tacy jak ty parafianie są w mocy spowodowania rozpoczęcia przez ofiarę odpowiedniej terapii. Terapii, której pierwszym etapem, najważniejszym i podstawowym jest odrzucenie nie ofiary, ale jak najszybsze odrzucenie "chorego" księdza, który spowodował nie tylko cierpienie tej ofiary, ale i cierpienie wszystkich parafian. Jeśli z powodu zachowania się parafian, ofiara przegra walkę o sprawiedliwość to należy uważać za wielką przegraną wszystkich zainteresowanych stron. Przegrana należeć będzie nie tylko do ofiary, ale i całej parafii.
Być niesłusznie posądzonym o molestowanie małoletnich, musi być straszne i nigdy nie powinno mieć miejsca. Ale być atakowanym po tym jak się było wykorzystanym seksualnie i przegrać walkę o prawdę jest jeszcze straszniejsze. To tak jak by ofiara ponownie była molestowana czy gwałcona. Trzeba pamiętać też, że łatwiej jest naprawić reputację dorosłego człowieka niż przywrócić normalność życia, zdeprawowanemu seksualnie małoletniemu człowiekowi.


 

----------

Opracowano na podstawie
Survivors Network Of Those Abused By Priests
Tłum/dodatki w j. polskim: Wincenty Szymański

 
 
 
 

RuchOfiarKsiezy.Org

 

RuchOfiarKsiezy.Org | KsiezaPedofile.Info | Zakroczym.Info

Dozwolone rozpowszechnianie materiału

z zaznaczeniem skąd pochodzi